Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,901-23,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 51.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025273
Mã NSX: AC0603FR-0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026269
Mã NSX: RE0603DRE073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025274
Mã NSX: AC0603FR-0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026270
Mã NSX: RE0603DRE073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025275
Mã NSX: AC0603FR-07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026271
Mã NSX: RE0603DRE073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025276
Mã NSX: AC0603FR-07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026272
Mã NSX: RE0603DRE073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025277
Mã NSX: AC0603FR-0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026273
Mã NSX: RE0603DRE073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025278
Mã NSX: AC0603FR-0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026274
Mã NSX: RE0603DRE0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025279
Mã NSX: AC0603FR-07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026275
Mã NSX: RE0603DRE07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025280
Mã NSX: AC0603FR-07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026276
Mã NSX: RE0603DRE07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025281
Mã NSX: AC0603FR-0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026277
Mã NSX: RE0603DRE07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025282
Mã NSX: AC0603FR-0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026278
Mã NSX: RE0603DRE07432KL

Số lượng / Giá