Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,941-23,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 57.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025293
Mã NSX: AC0603FR-0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026289
Mã NSX: RE0603DRE074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025294
Mã NSX: AC0603FR-07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026290
Mã NSX: RE0603DRE074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025295
Mã NSX: AC0603FR-07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026291
Mã NSX: RE0603DRE074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025296
Mã NSX: AC0603FR-0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026292
Mã NSX: RE0603DRE074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025297
Mã NSX: AC0603FR-0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026293
Mã NSX: RE0603DRE07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025298
Mã NSX: AC0603FR-075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026294
Mã NSX: RE0603DRE07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025299
Mã NSX: AC0603FR-075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026295
Mã NSX: RE0603DRE07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025300
Mã NSX: AC0603FR-075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026296
Mã NSX: RE0603DRE0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025301
Mã NSX: AC0603FR-075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026297
Mã NSX: RE0603DRE07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025302
Mã NSX: AC0603FR-075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026298
Mã NSX: RE0603DRE07560KL

Số lượng / Giá