Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,981-24,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 61.9 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025313
Mã NSX: AC0603FR-0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026309
Mã NSX: RE0603DRE075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025314
Mã NSX: AC0603FR-07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026310
Mã NSX: RE0603DRE07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025315
Mã NSX: AC0603FR-07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026311
Mã NSX: RE0603DRE07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025316
Mã NSX: AC0603FR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026312
Mã NSX: RE0603DRE07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025317
Mã NSX: AC0603FR-07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026313
Mã NSX: RE0603DRE0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025318
Mã NSX: AC0603FR-07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026314
Mã NSX: RE0603DRE07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025319
Mã NSX: AC0603FR-0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026315
Mã NSX: RE0603DRE07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025320
Mã NSX: AC0603FR-0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026316
Mã NSX: RE0603DRE07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025321
Mã NSX: AC0603FR-07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026317
Mã NSX: RE0603DRE0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025322
Mã NSX: AC0603FR-0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026318
Mã NSX: RE0603DRE0768RL

Số lượng / Giá