Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,001-24,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 64.9 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025323
Mã NSX: AC0603FR-0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026319
Mã NSX: RE0603DRE07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025324
Mã NSX: AC0603FR-07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026320
Mã NSX: RE0603DRE076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025325
Mã NSX: AC0603FR-07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026321
Mã NSX: RE0603DRE076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025326
Mã NSX: AC0603FR-0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026322
Mã NSX: RE0603DRE076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025327
Mã NSX: AC0603FR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026323
Mã NSX: RE0603DRE076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025328
Mã NSX: AC0603FR-07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026324
Mã NSX: RE0603DRE07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025329
Mã NSX: AC0603FR-07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026325
Mã NSX: RE0603DRE07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025330
Mã NSX: AC0603FR-0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025331
Mã NSX: AC0603FR-0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026326
Mã NSX: RE0603DRE0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025332
Mã NSX: AC0603FR-0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026327
Mã NSX: RE0603DRE0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025333
Mã NSX: AC0603FR-07698KL

Số lượng / Giá