Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,101-24,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 22 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026368
Mã NSX: SR0603JR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025374
Mã NSX: AC0603FR-0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026369
Mã NSX: SR0603JR-0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025375
Mã NSX: AC0603FR-07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026370
Mã NSX: SR0603JR-072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025376
Mã NSX: AC0603FR-0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026371
Mã NSX: SR0603JR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025377
Mã NSX: AC0603FR-07866KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026372
Mã NSX: SR0603JR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025378
Mã NSX: AC0603FR-07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026373
Mã NSX: SR0603JR-0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025379
Mã NSX: AC0603FR-0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026374
Mã NSX: SR0603JR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025380
Mã NSX: AC0603FR-0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026375
Mã NSX: SR0603JR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025381
Mã NSX: AC0603FR-07887KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026376
Mã NSX: SR0603JR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025382
Mã NSX: AC0603FR-07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026377
Mã NSX: SR0603JR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025383
Mã NSX: AC0603FR-0788K7L

Số lượng / Giá