Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,141-24,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 91 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025394
Mã NSX: AC0603FR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026388
Mã NSX: RV0603JR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025395
Mã NSX: AC0603FR-0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026389
Mã NSX: RV0603JR-0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025396
Mã NSX: AC0603FR-07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026390
Mã NSX: RV0603JR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025397
Mã NSX: AC0603FR-07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026391
Mã NSX: RV0603JR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025398
Mã NSX: AC0603FR-0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026392
Mã NSX: RV0603JR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025399
Mã NSX: AC0603FR-0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026393
Mã NSX: RV0603JR-0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025400
Mã NSX: AC0603FR-07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026394
Mã NSX: RV0603JR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025401
Mã NSX: AC0603FR-07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026395
Mã NSX: RV0603JR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025402
Mã NSX: AC0603FR-0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026396
Mã NSX: RV0603JR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025403
Mã NSX: AC0603FR-07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026397
Mã NSX: RV0603JR-0739KL

Số lượng / Giá