Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,241-24,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 182 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025444
Mã NSX: RE0603FRE07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026438
Mã NSX: SR0603KR-7W11RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025445
Mã NSX: RE0603FRE0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026439
Mã NSX: SR0603KR-7W120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025446
Mã NSX: RE0603FRE07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026440
Mã NSX: SR0603KR-7W12KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025447
Mã NSX: RE0603FRE0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026441
Mã NSX: SR0603KR-7W12RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025448
Mã NSX: RE0603FRE0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026442
Mã NSX: SR0603KR-7W130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025449
Mã NSX: RE0603FRE071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026443
Mã NSX: SR0603KR-7W13KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025450
Mã NSX: RE0603FRE071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026444
Mã NSX: SR0603KR-7W13RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025451
Mã NSX: RE0603FRE071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026445
Mã NSX: SR0603KR-7W150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025452
Mã NSX: RE0603FRE071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026446
Mã NSX: SR0603KR-7W15KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025453
Mã NSX: RE0603FRE071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026447
Mã NSX: SR0603KR-7W15RL

Số lượng / Giá