Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,261-24,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025454
Mã NSX: RE0603FRE071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026448
Mã NSX: SR0603KR-7W160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025455
Mã NSX: RE0603FRE071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026449
Mã NSX: SR0603KR-7W16KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025456
Mã NSX: RE0603FRE07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026450
Mã NSX: SR0603KR-7W16RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025457
Mã NSX: RE0603FRE07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026451
Mã NSX: SR0603KR-7W180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025458
Mã NSX: RE0603FRE0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026452
Mã NSX: SR0603KR-7W18KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025459
Mã NSX: RE0603FRE0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026453
Mã NSX: SR0603KR-7W18RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025460
Mã NSX: RE0603FRE07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026454
Mã NSX: SR0603KR-7W1K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025461
Mã NSX: RE0603FRE07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026455
Mã NSX: SR0603KR-7W1K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025462
Mã NSX: RE0603FRE07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026456
Mã NSX: SR0603KR-7W1K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025463
Mã NSX: RE0603FRE0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026457
Mã NSX: SR0603KR-7W1K5L

Số lượng / Giá