Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,281-24,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 22.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025464
Mã NSX: RE0603FRE0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026458
Mã NSX: SR0603KR-7W1K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025465
Mã NSX: RE0603FRE0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026459
Mã NSX: SR0603KR-7W1K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025466
Mã NSX: RE0603FRE07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026460
Mã NSX: SR0603KR-7W1KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025467
Mã NSX: RE0603FRE07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026461
Mã NSX: SR0603KR-7W1R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025468
Mã NSX: RE0603FRE0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026462
Mã NSX: SR0603KR-7W1R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025469
Mã NSX: RE0603FRE0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026463
Mã NSX: SR0603KR-7W1R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025470
Mã NSX: RE0603FRE0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026464
Mã NSX: SR0603KR-7W1R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025471
Mã NSX: RE0603FRE07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026465
Mã NSX: SR0603KR-7W1R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025472
Mã NSX: RE0603FRE07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026466
Mã NSX: SR0603KR-7W1R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025473
Mã NSX: RE0603FRE07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026467
Mã NSX: SR0603KR-7W200RL

Số lượng / Giá