Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,321-24,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 330 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025484
Mã NSX: RE0603FRE07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026478
Mã NSX: SR0603KR-7W27RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025485
Mã NSX: RE0603FRE07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026479
Mã NSX: SR0603KR-7W2K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025486
Mã NSX: RE0603FRE07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026480
Mã NSX: SR0603KR-7W2K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025487
Mã NSX: RE0603FRE0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026481
Mã NSX: SR0603KR-7W2K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025488
Mã NSX: RE0603FRE07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026482
Mã NSX: SR0603KR-7W2KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025489
Mã NSX: RE0603FRE0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026483
Mã NSX: SR0603KR-7W2R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025490
Mã NSX: RE0603FRE07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026484
Mã NSX: SR0603KR-7W2R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025491
Mã NSX: RE0603FRE07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026485
Mã NSX: SR0603KR-7W2R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025492
Mã NSX: RE0603FRE0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026486
Mã NSX: SR0603KR-7W2RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025493
Mã NSX: RE0603FRE07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026487
Mã NSX: SR0603KR-7W300RL

Số lượng / Giá