Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,361-24,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 432 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025504
Mã NSX: RE0603FRE07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026498
Mã NSX: SR0603KR-7W39RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025505
Mã NSX: RE0603FRE07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026499
Mã NSX: SR0603KR-7W3K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025506
Mã NSX: RE0603FRE07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026500
Mã NSX: SR0603KR-7W3K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025507
Mã NSX: RE0603FRE07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026501
Mã NSX: SR0603KR-7W3K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025508
Mã NSX: RE0603FRE07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026502
Mã NSX: SR0603KR-7W3KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025509
Mã NSX: RE0603FRE0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026503
Mã NSX: SR0603KR-7W3R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025510
Mã NSX: RE0603FRE0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026504
Mã NSX: SR0603KR-7W3R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025511
Mã NSX: RE0603FRE0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026505
Mã NSX: SR0603KR-7W3R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025512
Mã NSX: RE0603FRE07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026506
Mã NSX: SR0603KR-7W3RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025513
Mã NSX: RE0603FRE0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026507
Mã NSX: SR0603KR-7W430RL

Số lượng / Giá