Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,381-24,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.75 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025514
Mã NSX: RE0603FRE074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026508
Mã NSX: SR0603KR-7W43KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025515
Mã NSX: RE0603FRE074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026509
Mã NSX: SR0603KR-7W43RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025516
Mã NSX: RE0603FRE07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026510
Mã NSX: SR0603KR-7W470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025517
Mã NSX: RE0603FRE07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026511
Mã NSX: SR0603KR-7W47KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025518
Mã NSX: RE0603FRE0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026512
Mã NSX: SR0603KR-7W47RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025519
Mã NSX: RE0603FRE0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026513
Mã NSX: SR0603KR-7W4K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025520
Mã NSX: RE0603FRE07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026514
Mã NSX: SR0603KR-7W4K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025521
Mã NSX: RE0603FRE07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026515
Mã NSX: SR0603KR-7W4R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025522
Mã NSX: RE0603FRE07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026516
Mã NSX: SR0603KR-7W4R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025523
Mã NSX: RE0603FRE07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026517
Mã NSX: SR0603KR-7W510RL

Số lượng / Giá