Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,421-24,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 619 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025534
Mã NSX: RE0603FRE07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026528
Mã NSX: SR0603KR-7W62KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025535
Mã NSX: RE0603FRE07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026529
Mã NSX: SR0603KR-7W62RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025536
Mã NSX: RE0603FRE0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026530
Mã NSX: SR0603KR-7W680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025537
Mã NSX: RE0603FRE07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026531
Mã NSX: SR0603KR-7W68KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025538
Mã NSX: RE0603FRE07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026532
Mã NSX: SR0603KR-7W68RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025539
Mã NSX: RE0603FRE07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026533
Mã NSX: SR0603KR-7W6K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025540
Mã NSX: RE0603FRE07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026534
Mã NSX: SR0603KR-7W6K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025541
Mã NSX: RE0603FRE076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026535
Mã NSX: SR0603KR-7W6R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025542
Mã NSX: RE0603FRE076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026536
Mã NSX: SR0603KR-7W6R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025543
Mã NSX: RE0603FRE07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026537
Mã NSX: SR0603KR-7W750RL

Số lượng / Giá