Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,461-24,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 93.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025554
Mã NSX: RE0603FRE0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026548
Mã NSX: SR0603KR-7W91KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025555
Mã NSX: RE0603FRE071M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026549
Mã NSX: SR0603KR-7W91RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025556
Mã NSX: RE0603FRE071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026550
Mã NSX: SR0603KR-7W9K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025557
Mã NSX: RE0603FRE072M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 0603 ±10% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026551
Mã NSX: SR0603KR-7W9R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025558
Mã NSX: RE0603FRE073M01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0603 ±5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026552
Mã NSX: SR0603JR-7W15KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025559
Mã NSX: RE0603FRE073M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0603 ±5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026553
Mã NSX: SR0603JR-7W1K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025560
Mã NSX: RE0603FRE074M99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0603 ±5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026554
Mã NSX: SR0603JR-7W1K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025561
Mã NSX: RE0603FRE076M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0603 ±5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026555
Mã NSX: SR0603JR-7W20RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025562
Mã NSX: RE0603FRE077M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0603 ±5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026556
Mã NSX: SR0603JR-7W2K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025563
Mã NSX: RE0603FRE078M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0603 ±5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026557
Mã NSX: SR0603JR-7W30RL

Số lượng / Giá