Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,521-24,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 7.5 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025584
Mã NSX: AC0603JR-077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026578
Mã NSX: RV0603FR-0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025585
Mã NSX: AC0603JR-078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026579
Mã NSX: RV0603FR-0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025586
Mã NSX: AC0603JR-079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026580
Mã NSX: RV0603FR-0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025587
Mã NSX: RC0603FR-071R82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026581
Mã NSX: RV0603FR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025588
Mã NSX: RC0603FR-071R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026582
Mã NSX: RV0603FR-0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025589
Mã NSX: RC0603FR-071R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026583
Mã NSX: RV0603FR-0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025590
Mã NSX: RC0603FR-071R07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026584
Mã NSX: RV0603FR-0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025591
Mã NSX: RC0603FR-071R13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026585
Mã NSX: RV0603FR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025592
Mã NSX: RC0603FR-071R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026586
Mã NSX: RV0603FR-0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025593
Mã NSX: RC0603FR-071R18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026587
Mã NSX: RV0603FR-0717K8L

Số lượng / Giá