Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,561-24,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.4 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025604
Mã NSX: RC0603FR-071R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026598
Mã NSX: RV0603FR-0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025605
Mã NSX: RC0603FR-071R54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026599
Mã NSX: RV0603FR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025606
Mã NSX: RC0603FR-071R58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025607
Mã NSX: RC0603FR-071R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026600
Mã NSX: RV0603FR-0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025608
Mã NSX: RC0603FR-071R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026601
Mã NSX: RV0603FR-0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025609
Mã NSX: RC0603FR-071R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026602
Mã NSX: RV0603FR-0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025610
Mã NSX: RC0603FR-071R69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026603
Mã NSX: RV0603FR-0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025611
Mã NSX: RC0603FR-071R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026604
Mã NSX: RV0603FR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025612
Mã NSX: RC0603FR-071R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026605
Mã NSX: RV0603FR-0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025613
Mã NSX: RC0603FR-071R78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026606
Mã NSX: RV0603FR-0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025614
Mã NSX: RC0603FR-071R87L

Số lượng / Giá