Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,621-24,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 39.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026627
Mã NSX: RV0603FR-0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025635
Mã NSX: RC0603FR-073R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026628
Mã NSX: RV0603FR-0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025636
Mã NSX: RC0603FR-073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026629
Mã NSX: RV0603FR-0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025637
Mã NSX: RC0603FR-073R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026630
Mã NSX: RV0603FR-0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025638
Mã NSX: RC0603FR-073R83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026631
Mã NSX: RV0603FR-0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025639
Mã NSX: RC0603FR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026632
Mã NSX: RV0603FR-0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025640
Mã NSX: RC0603FR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026633
Mã NSX: RV0603FR-0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025641
Mã NSX: RC0603FR-074R12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026634
Mã NSX: RV0603FR-0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025642
Mã NSX: RC0603FR-074R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026635
Mã NSX: RV0603FR-0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025643
Mã NSX: RC0603FR-074R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026636
Mã NSX: RV0603FR-0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025644
Mã NSX: RC0603FR-074R3L

Số lượng / Giá