Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,641-24,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026637
Mã NSX: RV0603FR-0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025645
Mã NSX: RC0603FR-074R53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026638
Mã NSX: RV0603FR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025646
Mã NSX: RC0603FR-074R64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026639
Mã NSX: RV0603FR-0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025647
Mã NSX: RC0603FR-074R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026640
Mã NSX: RV0603FR-0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025648
Mã NSX: RC0603FR-075R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026641
Mã NSX: RV0603FR-0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025649
Mã NSX: RC0603FR-075R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026642
Mã NSX: RV0603FR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025650
Mã NSX: RC0603FR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026643
Mã NSX: RV0603FR-0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025651
Mã NSX: RC0603FR-076R19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026644
Mã NSX: RV0603FR-0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025652
Mã NSX: RC0603FR-076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026645
Mã NSX: RV0603FR-0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025653
Mã NSX: RC0603FR-076R34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026646
Mã NSX: RV0603FR-0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025654
Mã NSX: RC0603FR-076R49L

Số lượng / Giá