Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,661-24,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 56 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026647
Mã NSX: RV0603FR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025655
Mã NSX: RC0603FR-076R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026648
Mã NSX: RV0603FR-0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025656
Mã NSX: RC0603FR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026649
Mã NSX: RV0603FR-0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025657
Mã NSX: RC0603FR-076R98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026650
Mã NSX: RV0603FR-0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025658
Mã NSX: RC0603FR-077R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026651
Mã NSX: RV0603FR-0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025659
Mã NSX: RC0603FR-077R68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026652
Mã NSX: RV0603FR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025660
Mã NSX: RC0603FR-077R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026653
Mã NSX: RV0603FR-0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025661
Mã NSX: RC0603FR-078R06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026654
Mã NSX: RV0603FR-0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025662
Mã NSX: RC0603FR-078R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026655
Mã NSX: RV0603FR-0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025663
Mã NSX: RC0603FR-078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026656
Mã NSX: RV0603FR-0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025664
Mã NSX: RC0603FR-078R45L

Số lượng / Giá