Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,681-24,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 68 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026657
Mã NSX: RV0603FR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025665
Mã NSX: RC0603FR-078R66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026658
Mã NSX: RV0603FR-0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025666
Mã NSX: RC0603FR-079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026659
Mã NSX: RV0603FR-0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025667
Mã NSX: RC0603FR-079R31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026660
Mã NSX: RV0603FR-0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025668
Mã NSX: RC0603FR-079R53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026661
Mã NSX: RV0603FR-0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025669
Mã NSX: RC0603FR-079R76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026662
Mã NSX: RV0603FR-0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025670
Mã NSX: RC0603FR-072R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026663
Mã NSX: RV0603FR-0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025671
Mã NSX: RC0603FR-072R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026664
Mã NSX: RV0603FR-0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025672
Mã NSX: RC0603FR-075R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026665
Mã NSX: RV0603FR-0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025673
Mã NSX: RC0603FR-077R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026666
Mã NSX: RV0603FR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025674
Mã NSX: RC0603FR-078R87L

Số lượng / Giá