Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,701-24,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 84.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026667
Mã NSX: RV0603FR-0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025675
Mã NSX: AC0603FR-071R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026668
Mã NSX: RV0603FR-0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025676
Mã NSX: AC0603FR-071R13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026669
Mã NSX: RV0603FR-0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025677
Mã NSX: AC0603FR-071R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026670
Mã NSX: RV0603FR-078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025678
Mã NSX: AC0603FR-071R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026671
Mã NSX: RV0603FR-0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025679
Mã NSX: AC0603FR-071R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026672
Mã NSX: RV0603FR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025680
Mã NSX: AC0603FR-071R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026673
Mã NSX: RV0603FR-0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025681
Mã NSX: AC0603FR-071R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026674
Mã NSX: RV0603FR-0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025682
Mã NSX: AC0603FR-071R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026675
Mã NSX: RV0603FR-0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025683
Mã NSX: AC0603FR-071R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026676
Mã NSX: AR0603JR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025684
Mã NSX: AC0603FR-071R5L

Số lượng / Giá