Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,721-24,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 100 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026677
Mã NSX: AR0603JR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025685
Mã NSX: AC0603FR-071R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026678
Mã NSX: AR0603JR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025686
Mã NSX: AC0603FR-072R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026679
Mã NSX: AR0603JR-0710ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025687
Mã NSX: AC0603FR-072R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026680
Mã NSX: AR0603JR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025688
Mã NSX: AC0603FR-072R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026681
Mã NSX: AR0603JR-07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025689
Mã NSX: AC0603FR-072R21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025690
Mã NSX: AC0603FR-072R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026682
Mã NSX: AR0603JR-07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025691
Mã NSX: AC0603FR-072R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026683
Mã NSX: AR0603JR-0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025692
Mã NSX: AC0603FR-072R55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026684
Mã NSX: AR0603JR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025693
Mã NSX: AC0603FR-072R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026685
Mã NSX: AR0603JR-07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025694
Mã NSX: AC0603FR-072R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026686
Mã NSX: AR0603JR-0718KL

Số lượng / Giá