Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,741-24,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.32 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025695
Mã NSX: AC0603FR-073R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026687
Mã NSX: AR0603JR-071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025696
Mã NSX: AC0603FR-073R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026688
Mã NSX: AR0603JR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025697
Mã NSX: AC0603FR-073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026689
Mã NSX: AR0603JR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025698
Mã NSX: AC0603FR-074R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026690
Mã NSX: AR0603JR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025699
Mã NSX: AC0603FR-074R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026691
Mã NSX: AR0603JR-071M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025700
Mã NSX: AC0603FR-074R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026692
Mã NSX: AR0603JR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025701
Mã NSX: AC0603FR-074R64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026693
Mã NSX: AR0603JR-071R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025702
Mã NSX: AC0603FR-074R75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026694
Mã NSX: AR0603JR-071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025703
Mã NSX: AC0603FR-074R99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026695
Mã NSX: AR0603JR-07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025704
Mã NSX: AC0603FR-075R11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026696
Mã NSX: AR0603JR-07220KL

Số lượng / Giá