Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,781-24,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 105 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025715
Mã NSX: RC0603DR-07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026707
Mã NSX: AR0603JR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025716
Mã NSX: RC0603DR-07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026708
Mã NSX: AR0603JR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025717
Mã NSX: RC0603DR-07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026709
Mã NSX: AR0603JR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025718
Mã NSX: RC0603DR-0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026710
Mã NSX: AR0603JR-07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025719
Mã NSX: RC0603DR-0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026711
Mã NSX: AR0603JR-0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025720
Mã NSX: RC0603DR-0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026712
Mã NSX: AR0603JR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025721
Mã NSX: RC0603DR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026713
Mã NSX: AR0603JR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025722
Mã NSX: RC0603DR-0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026714
Mã NSX: AR0603JR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025723
Mã NSX: RC0603DR-07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026715
Mã NSX: AR0603JR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025724
Mã NSX: RC0603DR-07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026716
Mã NSX: AR0603JR-074M7L

Số lượng / Giá