Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,801-24,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 113 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025725
Mã NSX: RC0603DR-07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026717
Mã NSX: AR0603JR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025726
Mã NSX: RC0603DR-07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026718
Mã NSX: AR0603JR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025727
Mã NSX: RC0603DR-07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026719
Mã NSX: AR0603JR-0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025728
Mã NSX: RC0603DR-07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026720
Mã NSX: AR0603JR-075M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025729
Mã NSX: RC0603DR-0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026721
Mã NSX: AR0603JR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025730
Mã NSX: RC0603DR-0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026722
Mã NSX: AR0603JR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025731
Mã NSX: RC0603DR-0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026723
Mã NSX: RL0603FR-070R12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025732
Mã NSX: RC0603DR-0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026724
Mã NSX: RL0603FR-070R499L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025733
Mã NSX: RC0603DR-0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026725
Mã NSX: RL0603FR-070R11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025734
Mã NSX: RC0603DR-07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026726
Mã NSX: RL0603FR-070R13L

Số lượng / Giá