Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,821-24,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 120 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025735
Mã NSX: RC0603DR-07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026727
Mã NSX: RL0603FR-070R16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025736
Mã NSX: RC0603DR-07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026728
Mã NSX: RL0603FR-070R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025737
Mã NSX: RC0603DR-07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 250 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026729
Mã NSX: RL0603FR-070R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025738
Mã NSX: RC0603DR-07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026730
Mã NSX: RL0603FR-070R28L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025739
Mã NSX: RC0603DR-07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026731
Mã NSX: RL0603FR-070R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025740
Mã NSX: RC0603DR-07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 350 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026732
Mã NSX: RL0603FR-070R35L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025741
Mã NSX: RC0603DR-0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026733
Mã NSX: RL0603FR-070R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025742
Mã NSX: RC0603DR-0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026734
Mã NSX: RL0603FR-070R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025743
Mã NSX: RC0603DR-0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026735
Mã NSX: RL0603FR-070R402L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025744
Mã NSX: RC0603DR-0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026736
Mã NSX: RL0603FR-070R43L

Số lượng / Giá