Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,841-24,860 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 12 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025745
Mã NSX: RC0603DR-0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 490 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026737
Mã NSX: RL0603FR-070R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025746
Mã NSX: RC0603DR-07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 600 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026738
Mã NSX: RL0603FR-070R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025747
Mã NSX: RC0603DR-07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 mOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026739
Mã NSX: RL0603FR-070R75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025748
Mã NSX: RC0603DR-07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026740
Mã NSX: RV0603JR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025749
Mã NSX: RC0603DR-07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026741
Mã NSX: RV0603JR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025750
Mã NSX: RC0603DR-07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026742
Mã NSX: RV0603JR-075M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025751
Mã NSX: RC0603DR-0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026743
Mã NSX: RE0603BRE0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025752
Mã NSX: RC0603DR-0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026744
Mã NSX: RE0603BRE0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025753
Mã NSX: RC0603DR-0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026745
Mã NSX: RE0603BRE071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025754
Mã NSX: RC0603DR-0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026746
Mã NSX: RE0603BRE071KL

Số lượng / Giá