Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,861-24,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 140 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025755
Mã NSX: RC0603DR-07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026747
Mã NSX: RE0603BRE07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025756
Mã NSX: RC0603DR-07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026748
Mã NSX: RE0603BRE07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025757
Mã NSX: RC0603DR-07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026749
Mã NSX: RE0603BRE0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025758
Mã NSX: RC0603DR-07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026750
Mã NSX: RE0603BRE072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025759
Mã NSX: RC0603DR-07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026751
Mã NSX: RE0603BRE073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025760
Mã NSX: RC0603DR-0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026752
Mã NSX: RE0603BRE07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025761
Mã NSX: RC0603DR-0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0603 ±10% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026753
Mã NSX: SR0603KR-071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025762
Mã NSX: RC0603DR-0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0603 ±10% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026754
Mã NSX: SR0603KR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025763
Mã NSX: RC0603DR-07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026755
Mã NSX: RE0603CRE0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025764
Mã NSX: RC0603DR-07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 mOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026756
Mã NSX: RL0603JR-070R051L

Số lượng / Giá