Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,881-24,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 154 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025765
Mã NSX: RC0603DR-07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 mOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026757
Mã NSX: RL0603JR-070R062L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025766
Mã NSX: RC0603DR-07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 mOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026758
Mã NSX: RL0603JR-070R068L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025767
Mã NSX: RC0603DR-07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00026759
Mã NSX: RL0603FR-7W0R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025768
Mã NSX: RC0603DR-0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026760
Mã NSX: SR0603FR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025769
Mã NSX: RC0603DR-0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026761
Mã NSX: SR0603FR-0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025770
Mã NSX: RC0603DR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026762
Mã NSX: SR0603FR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025771
Mã NSX: RC0603DR-0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026763
Mã NSX: SR0603FR-072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025772
Mã NSX: RC0603DR-07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026764
Mã NSX: SR0603FR-074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025773
Mã NSX: RC0603DR-07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026765
Mã NSX: SR0603FR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025774
Mã NSX: RC0603DR-07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026766
Mã NSX: SR0603FR-0791RL

Số lượng / Giá