Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,901-24,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 162 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025775
Mã NSX: RC0603DR-07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026767
Mã NSX: AR0603FR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025776
Mã NSX: RC0603DR-07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026768
Mã NSX: AR0603FR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025777
Mã NSX: RC0603DR-07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026769
Mã NSX: AR0603FR-0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025778
Mã NSX: RC0603DR-07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026770
Mã NSX: AR0603FR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025779
Mã NSX: RC0603DR-0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026771
Mã NSX: AR0603FR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025780
Mã NSX: RC0603DR-0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026772
Mã NSX: AR0603FR-0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025781
Mã NSX: RC0603DR-0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026773
Mã NSX: AR0603FR-0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025782
Mã NSX: RC0603DR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026774
Mã NSX: AR0603FR-0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025783
Mã NSX: RC0603DR-0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026775
Mã NSX: AR0603FR-0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025784
Mã NSX: RC0603DR-07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026776
Mã NSX: AR0603FR-07130KL

Số lượng / Giá