Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,921-24,940 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 17.4 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025785
Mã NSX: RC0603DR-0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026777
Mã NSX: AR0603FR-07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025786
Mã NSX: RC0603DR-0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026778
Mã NSX: AR0603FR-0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025787
Mã NSX: RC0603DR-07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026779
Mã NSX: AR0603FR-07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025788
Mã NSX: RC0603DR-07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026780
Mã NSX: AR0603FR-0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025789
Mã NSX: RC0603DR-07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026781
Mã NSX: AR0603FR-0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025790
Mã NSX: RC0603DR-07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026782
Mã NSX: AR0603FR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025791
Mã NSX: RC0603DR-07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026783
Mã NSX: AR0603FR-0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025792
Mã NSX: RC0603DR-0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026784
Mã NSX: AR0603FR-07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025793
Mã NSX: RC0603DR-0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026785
Mã NSX: AR0603FR-07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025794
Mã NSX: RC0603DR-0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026786
Mã NSX: AR0603FR-0716K2L

Số lượng / Giá