Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,941-24,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 18 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025795
Mã NSX: RC0603DR-0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026787
Mã NSX: AR0603FR-0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025796
Mã NSX: RC0603DR-07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026788
Mã NSX: AR0603FR-0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025797
Mã NSX: RC0603DR-07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026789
Mã NSX: AR0603FR-0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025798
Mã NSX: RC0603DR-07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026790
Mã NSX: AR0603FR-0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025799
Mã NSX: RC0603DR-0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026791
Mã NSX: AR0603FR-07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025800
Mã NSX: RC0603DR-0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026792
Mã NSX: AR0603FR-0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025801
Mã NSX: RC0603DR-071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026793
Mã NSX: AR0603FR-0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025802
Mã NSX: RC0603DR-071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026794
Mã NSX: AR0603FR-0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025803
Mã NSX: RC0603DR-071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026795
Mã NSX: AR0603FR-071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025804
Mã NSX: RC0603DR-071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026796
Mã NSX: AR0603FR-071K2L

Số lượng / Giá