Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 24,981-25,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.47 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025815
Mã NSX: RC0603DR-071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026807
Mã NSX: AR0603FR-07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025816
Mã NSX: RC0603DR-071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026808
Mã NSX: AR0603FR-07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025817
Mã NSX: RC0603DR-071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026809
Mã NSX: AR0603FR-0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025818
Mã NSX: RC0603DR-071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026810
Mã NSX: AR0603FR-07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025819
Mã NSX: RC0603DR-071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026811
Mã NSX: AR0603FR-07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025820
Mã NSX: RC0603DR-071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026812
Mã NSX: AR0603FR-0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025821
Mã NSX: RC0603DR-071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026813
Mã NSX: AR0603FR-0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025822
Mã NSX: RC0603DR-071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026814
Mã NSX: AR0603FR-0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026815
Mã NSX: AR0603FR-07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026816
Mã NSX: AR0603FR-0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026817
Mã NSX: AR0603FR-07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026818
Mã NSX: AR0603FR-0726K7L

Số lượng / Giá