Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,001-25,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 270 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026819
Mã NSX: AR0603FR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026820
Mã NSX: AR0603FR-07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026821
Mã NSX: AR0603FR-0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026822
Mã NSX: AR0603FR-072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026823
Mã NSX: AR0603FR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026824
Mã NSX: AR0603FR-072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026825
Mã NSX: AR0603FR-072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026826
Mã NSX: AR0603FR-072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026827
Mã NSX: AR0603FR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026828
Mã NSX: AR0603FR-072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026829
Mã NSX: AR0603FR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026830
Mã NSX: AR0603FR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026831
Mã NSX: AR0603FR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026832
Mã NSX: AR0603FR-07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026833
Mã NSX: AR0603FR-0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026834
Mã NSX: AR0603FR-0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026835
Mã NSX: AR0603FR-0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026836
Mã NSX: AR0603FR-0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030206
Mã NSX: RC0805FR-073R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026837
Mã NSX: AR0603FR-07324KL

Số lượng / Giá