Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,021-25,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 9.09 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030207
Mã NSX: RC0805FR-079R09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026838
Mã NSX: AR0603FR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030208
Mã NSX: RC0805FR-076R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026839
Mã NSX: AR0603FR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030209
Mã NSX: AC0805FR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026840
Mã NSX: AR0603FR-07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030210
Mã NSX: AC0805FR-072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026841
Mã NSX: AR0603FR-07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030211
Mã NSX: RT0805DRE077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026842
Mã NSX: AR0603FR-0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030212
Mã NSX: RT0805DRE0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026843
Mã NSX: AR0603FR-0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030213
Mã NSX: RT0805DRE0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026844
Mã NSX: AR0603FR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030214
Mã NSX: RT0805DRE0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026845
Mã NSX: AR0603FR-0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030215
Mã NSX: RT0805DRE0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026846
Mã NSX: AR0603FR-0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030216
Mã NSX: RT0805DRE071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026847
Mã NSX: AR0603FR-07383KL

Số lượng / Giá