Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,041-25,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030217
Mã NSX: RT0805DRE07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026848
Mã NSX: AR0603FR-07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030218
Mã NSX: RT0805DRE07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026849
Mã NSX: AR0603FR-0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030219
Mã NSX: RT0805DRE072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026850
Mã NSX: AR0603FR-073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030220
Mã NSX: RT0805DRE0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026851
Mã NSX: AR0603FR-073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030221
Mã NSX: RT0805DRE077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026852
Mã NSX: AR0603FR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030222
Mã NSX: RT0805DRE076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026853
Mã NSX: AR0603FR-073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030223
Mã NSX: RC0805JR-0747ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026854
Mã NSX: AR0603FR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030224
Mã NSX: RT0805DRD0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026855
Mã NSX: AR0603FR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030225
Mã NSX: RT0805DRD0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026856
Mã NSX: AR0603FR-073M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030226
Mã NSX: RT0805DRD073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026857
Mã NSX: AR0603FR-073R3L

Số lượng / Giá