Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,061-25,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030227
Mã NSX: RT0805DRD0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026858
Mã NSX: AR0603FR-0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030228
Mã NSX: RT0805DRD07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026859
Mã NSX: AR0603FR-0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030229
Mã NSX: RT0805DRD072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026860
Mã NSX: AR0603FR-0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030230
Mã NSX: RT0805DRD073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026861
Mã NSX: AR0603FR-07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030231
Mã NSX: RT0805DRD07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026862
Mã NSX: AR0603FR-0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030232
Mã NSX: RT0805DRD0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026863
Mã NSX: AR0603FR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030233
Mã NSX: RT0805DRD0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026864
Mã NSX: AR0603FR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030234
Mã NSX: RL0805FR-070R75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026865
Mã NSX: AR0603FR-07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030235
Mã NSX: RL0805FR-070R82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026866
Mã NSX: AR0603FR-07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030236
Mã NSX: RL0805FR-070R51L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026867
Mã NSX: AR0603FR-0747K5L

Số lượng / Giá