Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,101-25,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030247
Mã NSX: RT0805BRD0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026878
Mã NSX: AR0603FR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030248
Mã NSX: RT0805BRD0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026879
Mã NSX: AR0603FR-07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030249
Mã NSX: RT0805BRD0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026880
Mã NSX: AR0603FR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030250
Mã NSX: RT0805BRD0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026881
Mã NSX: AR0603FR-0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030251
Mã NSX: RT0805BRD0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026882
Mã NSX: AR0603FR-0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030252
Mã NSX: RT0805BRD072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026883
Mã NSX: AR0603FR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030253
Mã NSX: RT0805BRD0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026884
Mã NSX: AR0603FR-07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030254
Mã NSX: RT0805BRD07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026885
Mã NSX: AR0603FR-0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030255
Mã NSX: RT0805BRD0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026886
Mã NSX: AR0603FR-075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030256
Mã NSX: RT0805BRD07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026887
Mã NSX: AR0603FR-075K1L

Số lượng / Giá