Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,141-25,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030267
Mã NSX: RT0805BRD07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026898
Mã NSX: AR0603FR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030268
Mã NSX: RT0805BRD0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026899
Mã NSX: AR0603FR-0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030269
Mã NSX: RT0805BRD07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026900
Mã NSX: AR0603FR-076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030270
Mã NSX: RT0805BRD071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026901
Mã NSX: AR0603FR-076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030271
Mã NSX: RT0805BRD071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026902
Mã NSX: AR0603FR-076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030272
Mã NSX: RT0805BRD071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026903
Mã NSX: AR0603FR-076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030273
Mã NSX: RT0805BRD071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026904
Mã NSX: AR0603FR-076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030274
Mã NSX: RT0805BRD071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026905
Mã NSX: AR0603FR-07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030275
Mã NSX: RT0805BRD07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026906
Mã NSX: AR0603FR-07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030276
Mã NSX: RT0805BRD07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026907
Mã NSX: AR0603FR-0775KL

Số lượng / Giá