Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,161-25,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030277
Mã NSX: RT0805BRD0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026908
Mã NSX: AR0603FR-0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030278
Mã NSX: RT0805BRD0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026909
Mã NSX: AR0603FR-07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030279
Mã NSX: RT0805BRD07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026910
Mã NSX: AR0603FR-077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030280
Mã NSX: RT0805BRD0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026911
Mã NSX: AR0603FR-07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030281
Mã NSX: RT0805BRD07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026912
Mã NSX: AR0603FR-0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030282
Mã NSX: RT0805BRD07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026913
Mã NSX: AR0603FR-07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030283
Mã NSX: RT0805BRD0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026914
Mã NSX: AR0603FR-0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030284
Mã NSX: RT0805BRD072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026915
Mã NSX: AR0603FR-0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030285
Mã NSX: RT0805BRD07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026916
Mã NSX: AR0603FR-078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030286
Mã NSX: RT0805BRD0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026917
Mã NSX: AR0603FR-07910KL

Số lượng / Giá