Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,181-25,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030287
Mã NSX: RT0805BRD07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026918
Mã NSX: AR0603FR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030288
Mã NSX: RT0805BRD0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026919
Mã NSX: AR0603FR-079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030289
Mã NSX: RT0805BRD07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026920
Mã NSX: AR0603FR-079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030290
Mã NSX: RT0805BRD0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026921
Mã NSX: AR0603FR-079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030291
Mã NSX: RT0805BRD073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026922
Mã NSX: RV0603FR-07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030292
Mã NSX: RT0805BRD0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026923
Mã NSX: RV0603FR-0710ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030293
Mã NSX: RT0805BRD0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026924
Mã NSX: RV0603FR-07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030294
Mã NSX: RT0805BRD07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026925
Mã NSX: RV0603FR-07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030295
Mã NSX: RT0805BRD07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026926
Mã NSX: RV0603FR-07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030296
Mã NSX: RT0805BRD0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026927
Mã NSX: RV0603FR-07120KL

Số lượng / Giá