Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,201-25,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 487 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030297
Mã NSX: RT0805BRD07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026928
Mã NSX: RV0603FR-07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030298
Mã NSX: RT0805BRD07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026929
Mã NSX: RV0603FR-07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030299
Mã NSX: RT0805BRD074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026930
Mã NSX: RV0603FR-07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030300
Mã NSX: RT0805BRD074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026931
Mã NSX: RV0603FR-07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030301
Mã NSX: RT0805BRD074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026932
Mã NSX: RV0603FR-07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030302
Mã NSX: RT0805BRD07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026933
Mã NSX: RV0603FR-07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030303
Mã NSX: RT0805BRD0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026934
Mã NSX: RV0603FR-07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030304
Mã NSX: RT0805BRD0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026935
Mã NSX: RV0603FR-07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030305
Mã NSX: RT0805BRD0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026936
Mã NSX: RV0603FR-07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030306
Mã NSX: RT0805BRD0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026937
Mã NSX: RV0603FR-07158KL

Số lượng / Giá