Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,241-25,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030317
Mã NSX: RT0805BRD07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026948
Mã NSX: RV0603FR-07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030318
Mã NSX: RT0805BRD0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026949
Mã NSX: RV0603FR-07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030319
Mã NSX: RT0805BRD079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026950
Mã NSX: RV0603FR-07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030320
Mã NSX: RL0805FR-7W0R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026951
Mã NSX: RV0603FR-07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 500 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030321
Mã NSX: RL0805FR-070R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026952
Mã NSX: RV0603FR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030322
Mã NSX: RL0805FR-070R12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026953
Mã NSX: RV0603FR-07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030323
Mã NSX: RL0805FR-070R13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026954
Mã NSX: RV0603FR-072M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030324
Mã NSX: RL0805FR-070R47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026955
Mã NSX: RV0603FR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030325
Mã NSX: RL0805FR-070R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026956
Mã NSX: RV0603FR-07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030326
Mã NSX: RL0805FR-070R16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026957
Mã NSX: RV0603FR-07309KL

Số lượng / Giá