Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,261-25,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 180 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030327
Mã NSX: RL0805FR-070R18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026958
Mã NSX: RV0603FR-07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030328
Mã NSX: RL0805FR-070R143L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026959
Mã NSX: RV0603FR-07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030329
Mã NSX: RL0805FR-7W0R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026960
Mã NSX: RV0603FR-07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030330
Mã NSX: RL0805FR-070R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026961
Mã NSX: RV0603FR-07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030331
Mã NSX: RL0805FR-070R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026962
Mã NSX: RV0603FR-07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030332
Mã NSX: RL0805FR-070R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026963
Mã NSX: RV0603FR-07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030333
Mã NSX: RL0805FR-070R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026964
Mã NSX: RV0603FR-07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030334
Mã NSX: RL0805FR-070R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026965
Mã NSX: RV0603FR-07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030335
Mã NSX: RL0805FR-7W0R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026966
Mã NSX: RV0603FR-074M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030336
Mã NSX: AT0805BRD0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026967
Mã NSX: RV0603FR-074M7L

Số lượng / Giá