Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,281-25,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030337
Mã NSX: RL0805FR-7W0R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026968
Mã NSX: RV0603FR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00030338
Mã NSX: SR0805FR-471KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026969
Mã NSX: RV0603FR-07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030339
Mã NSX: RC0805JR-07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026970
Mã NSX: RV0603FR-07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030340
Mã NSX: RC0805JR-0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026971
Mã NSX: RV0603FR-075M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030341
Mã NSX: RC0805JR-074M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026972
Mã NSX: RV0603FR-07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030342
Mã NSX: RC0805JR-071M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026973
Mã NSX: RV0603FR-07619KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030343
Mã NSX: RC0805JR-07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026974
Mã NSX: RV0603FR-07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030344
Mã NSX: RC0805JR-07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026975
Mã NSX: RV0603FR-07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030345
Mã NSX: RC0805JR-076M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026976
Mã NSX: RV0603FR-07768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030346
Mã NSX: RC0805JR-071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026977
Mã NSX: RV0603FR-07820KL

Số lượng / Giá