Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,421-25,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030407
Mã NSX: AC0805JR-0710ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029421
Mã NSX: RC0805JR-071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030408
Mã NSX: AC0805JR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029422
Mã NSX: RC0805JR-07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030409
Mã NSX: AC0805JR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029423
Mã NSX: RC0805JR-0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030410
Mã NSX: AC0805JR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029424
Mã NSX: RC0805JR-0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030411
Mã NSX: AC0805JR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029425
Mã NSX: RC0805JR-07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030412
Mã NSX: AC0805FR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029426
Mã NSX: RC0805JR-07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030413
Mã NSX: AC0805FR-07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029427
Mã NSX: RC0805JR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030414
Mã NSX: AC0805FR-071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029428
Mã NSX: RC0805JR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030415
Mã NSX: AC0805FR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029429
Mã NSX: RC0805JR-079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030416
Mã NSX: RC0805JR-072R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029430
Mã NSX: RC0805JR-07430RL

Số lượng / Giá