Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,461-25,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.42 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030427
Mã NSX: RC0805FR-074R42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029441
Mã NSX: RC0805JR-0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030428
Mã NSX: RC0805FR-071R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029442
Mã NSX: RC0805JR-07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030429
Mã NSX: RC0805FR-074R64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029443
Mã NSX: RC0805JR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030430
Mã NSX: RC0805FR-075R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029444
Mã NSX: RC0805FR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030431
Mã NSX: RC0805FR-075R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029445
Mã NSX: RC0805FR-07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030432
Mã NSX: AC0805JR-072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029446
Mã NSX: RC0805FR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030433
Mã NSX: AC0805JR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029447
Mã NSX: RC0805FR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030434
Mã NSX: AC0805FR-071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029448
Mã NSX: RC0805FR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030435
Mã NSX: RC0805FR-071R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029449
Mã NSX: RC0805FR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030436
Mã NSX: RC0805FR-076R81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029450
Mã NSX: RC0805FR-07402KL

Số lượng / Giá