Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,481-25,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.02 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030437
Mã NSX: RC0805FR-071R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029451
Mã NSX: RC0805FR-0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030438
Mã NSX: RC0805FR-071R47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029452
Mã NSX: RC0805FR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030439
Mã NSX: RC0805FR-071R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029453
Mã NSX: RC0805FR-07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030440
Mã NSX: RC0805FR-071R69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029454
Mã NSX: RC0805FR-07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030441
Mã NSX: RC0805FR-071R91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029455
Mã NSX: RC0805FR-0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030442
Mã NSX: RC0805FR-071R21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029456
Mã NSX: RC0805FR-07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030443
Mã NSX: AC0805FR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029457
Mã NSX: RC0805JR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030444
Mã NSX: RT0805DRD0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029458
Mã NSX: RC0805JR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030445
Mã NSX: RT0805DRD074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029459
Mã NSX: RL0805FR-070R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030446
Mã NSX: RV0805JR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029460
Mã NSX: RC0805JR-071R3L

Số lượng / Giá