Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,521-25,540 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030457
Mã NSX: RV0805FR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029471
Mã NSX: RC0805FR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030458
Mã NSX: RL0805FR-7W0R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029472
Mã NSX: RC0805FR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030459
Mã NSX: RC0805FR-076M34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029473
Mã NSX: RC0805FR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030460
Mã NSX: RT0805DRE0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029474
Mã NSX: RC0805FR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030461
Mã NSX: RT0805DRD0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029475
Mã NSX: RC0805FR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030462
Mã NSX: RT0805BRD0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029476
Mã NSX: RC0805FR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030463
Mã NSX: RT0805BRD0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029477
Mã NSX: RC0805FR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030464
Mã NSX: RT0805BRD071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029478
Mã NSX: RC0805FR-07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030465
Mã NSX: RT0805BRD07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029479
Mã NSX: RC0805FR-0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030466
Mã NSX: RT0805BRD0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029480
Mã NSX: RC0805FR-07470RL

Số lượng / Giá