Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,541-25,560 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030467
Mã NSX: RT0805BRD07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 0 Ohms 0805 Jumper 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029481
Mã NSX: AC0805JR-070RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030468
Mã NSX: RT0805BRD0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 0 Ohms 0805 Jumper 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029482
Mã NSX: RC0805JR-070RP

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030469
Mã NSX: RT0805BRD0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029483
Mã NSX: RC0805FR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030470
Mã NSX: RT0805BRD074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029484
Mã NSX: RC0805FR-071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030471
Mã NSX: RT0805BRD07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029485
Mã NSX: RC0805FR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030472
Mã NSX: RT0805BRD0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029486
Mã NSX: RT0805FRE071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030473
Mã NSX: RT0805BRD07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029487
Mã NSX: RT0805FRE0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030474
Mã NSX: RT0805BRD072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029488
Mã NSX: RT0805FRE071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030475
Mã NSX: RT0805BRD072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029489
Mã NSX: RT0805FRE0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030476
Mã NSX: RT0805BRD0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029490
Mã NSX: RT0805FRE07100RL

Số lượng / Giá